Tarieven

De maximale tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De meest recente tandartstarieven kunt bekijken op de website van de overheid. De button hieronder opent de tarievenlijst van de NZA, in een nieuw venster:

Techniekkosten

De door de Nederlandse overheid vastgestelde tandartstarieven zijn voor iedere tandarts gelijk en exclusief techniekkosten. De uiteindelijke kosten kunnen variëren door verschillende behandelkeuzes en door verschillen in materiaal- en techniekkosten.

Eigen facturatie

Onze facturen worden niet meer verzorgd door Anders Medical Factoring

Voor onze facturatie gebruiken wij nu de software van Payt. Deze software maakt het voor u mogelijk om uw facturen terug te vinden in een persoonlijke online omgeving (hier heeft u geen account voor nodig), kunt u eenvoudig uw facturen met iDEAL betalen en wanneer u vragen heeft over uw rekening of een betalingsregeling wilt treffen dan regelt u dit eenvoudig online.

De praktijk verstuurt en incasseert zelf de rekeningen voor de zorg die u bij ons heeft gehad. Wij voldoen hierbij uiteraard aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor de betalingsvoorwaarden sluiten wij aan bij de algemene betalingsvoorwaarden voor tandheelkundige zorg in Nederland. Deze kunt u vinden op de website van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)

Betalingsvoorwaarden

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening bij ons?

Wij mogen, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding van de behandeling altijd terug op de rekening. Als u niet wilt dat wij uw rekening bij uw zorgverzekeraar indienen, dient u dit duidelijk en voorafgaand aan de behandeling aan te geven bij de praktijk.

Wij verwachten dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Mocht u onverhoopt de kosteloze herinnering onbeantwoord laten maken we voor een buitengerechtelijk incassotraject gebruik van Payt debiteurenbeheer. Daarbij zullen ook wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht.

We streven ernaar om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden. Voorkom verhogingen door tijdig te betalen en maak zoveel mogelijk gebruik van de digitale mogelijkheden die wij u daarbij bieden zoals online betalen via iDeal. Zorg ook dat wij altijd beschikken over uw actuele persoons- en verzekeringsgegevens. Dat voorkomt onnodige vertragingen, kosten en administratieve werkzaamheden. Voor vragen over uw rekeningen verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale hulpmiddelen. U kunt daarvoor reageren per e-mail op uw factuur door te kiezen voor e-mail beantwoorden of gebruik te maken van ons factuurportaal. We zullen u dan zo spoedig mogelijk een antwoord geven.

Verzekering en vergoeding

De basisverzekering vergoedt (op enkele uitzonderingen na) tandheelkundige kosten voor alle kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Voor iedereen vanaf 18 jaar valt mondzorg NIET onder de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt alleen bijzondere tandheelkundige zorg en dekt (een deel van) de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Hier moet vooraf een machtiging aan worden gevraagd.

Ik ben NIET aanvullend verzekerd

Heeft u geen aanvullende tandartsverzekering? Dan sturen wij u de volledige factuur. De hierboven genoemde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op uw factuur. U heeft 14 dagen om de factuur te voldoen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de digitale betalingsmogelijkheden, zoals de QR code op de papieren factuur of de iDeal link in de e-mail factuur.

Wilt u de tandartskosten (voor een deel) vergoed krijgen? Dan kunt u hiervoor een aanvullende tandartsverzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar.

Ik ben aanvullend verzekerd, wat betaalt de verzekering?

Welk deel van uw factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed is afhankelijk van uw polisvoorwaarden, het type behandeling, uw (rest)budget en de eventuele afspraken die u met uw verzekeraar heeft gemaakt. Neem daarom altijd voorafgaande aan een behandeling contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan wat u wel en niet vergoed gaat krijgen. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

Via onze software Payt wordt uw factuur eerst automatisch (en veilig) aangeboden bij uw zorgverzekeraar. Bent u aanvullend verzekerd dan wordt (een deel) van uw factuur door uw verzekeraar vergoed. Het deel dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed brengen wij vervolgens bij u in rekening. Op de factuur staat duidelijk aangegeven welk bedrag door de zorgverzekeraar is vergoed en wat uw (eventuele) eigen bijdrage is.

U heeft 14 dagen om de factuur te voldoen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de digitale betalingsmogelijkheden, zoals de QR code op de papieren factuur of de iDeal link in de e-mail factuur.

Hebt u een vraag over de vergoeding van uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met uw eigen verzekeraar.

Digitaal en veilig

Wij versturen uw factuur bij voorkeur digitaal. Zorgt u er daarom voor dat wij een recent e-mail adres van u hebben, deze kunt u via de balie of het contactformulier doorgeven.

Uiteraard is uw privacy gewaarborgd tijdens het facturatietraject. Uw persoonlijke gegevens staan in een streng beveiligde omgeving, de online omgeving en applicatie van Payt is NEN7510 gecertificeerd waardoor u er op kunt vertrouwen dat Payt adequaat en veilig omgaat met uw persoonsgegevens.

Meer informatie over uw rekening, uw online omgeving of over Payt? Bekijk Payt informatiepagina voor patiënten.

VRAGEN OVER EEN REKENING OF HERINNERING?

Al uw rekeningen zijn eenvoudig terug te vinden in een online omgeving. Hier hoeft u geen account voor aan te maken. U kunt uw online omgeving bekijken via een link in uw factuur of herinnering. In elke factuur staat een link, ook als u uw factuur per post ontvangt.

In deze online omgeving kunt u eenvoudig uw rekeningen bekijken en betalen. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de praktijk. Heeft u een vraag, staat er een fout op de rekening of wilt u graag een betalingsregeling treffen? Met één druk op de knop is het geregeld.

VRAGEN OVER UW VERZEKERING?

Deze kunt u het beste rechtsreeks aan uw verzekeringmaatschappij stellen. Zij kunnen u het beste en het snelste van dienst zijn.

Hebt u nog vragen? Wellicht kunt u het antwoord vinden binnen onze veel gestelde vragen. Deze hebben wij voor u op een rijtje gezet op de FAQ pagina:

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!