Tarieven

De maximale tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De meest recente tandartstarieven kunt bekijken op de website van de overheid. De button hieronder opent de tarievenlijst van de NZA, in een nieuw venster:

Techniekkosten

De door de Nederlandse overheid vastgestelde tandartstarieven zijn voor iedere tandarts gelijk en exclusief techniekkosten. De uiteindelijke kosten kunnen variëren door verschillende behandelkeuzes en door verschillen in materiaal- en techniekkosten.

Indien uw behandeling meer dan € 250,- euro gaat kosten stellen wij voorafgaande aan de behandeling een kostenbegroting voor u op. Voor behandelingen onder de € 250,- euro geldt dat wij alleen vooraf een kostenbegroting opstellen als u hier zelf om vraagt.

Uw factuur

Uw factuur wordt voor ons verzorgt door Anders Medical Factoring. Door gebruik te maken van Anders houden wij meer tijd over voor u, en weten we zeker dat de facturatie vlot en prettig afgehandeld wordt. Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering dient Anders Medical Factoring de factuur eerst rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar (dit heet clearing). Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering, de hoogte van uw budget en in hoeverre u hier reeds van heeft verbruikt, ontvangt u een (rest)nota.

Via mijnandersnota.nl regelt u factuurzaken eenvoudig zelf.

Wie gaat dat betalen?

Mondzorg valt niet onder de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt alleen bijzondere tandheelkundige zorg en dekt (een deel van) de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten.

Wilt u meer kosten voor de tandarts vergoed krijgen? Dan kunt u een aanvullende tandartsverzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Neem voorafgaande aan een behandeling contact op met uw eigen zorgverzekeraar om na te gaan wat u wel en niet vergoed krijgt. Dit voorkomt u vervelende verrassingen achteraf.

Het is mogelijk om bij facturen vanaf 25 euro een kosteloze betalingsregeling aan te vragen. U regelt dit eenvoudig via mijnandersnota.nl.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen met betrekking tot de uitgevoerde behandeling(en) dan kunt u bellen met onze praktijk op 075 303 0613.

Hebt u vragen met betrekking tot de betaling of wilt u een kopie van uw factuur ontvangen? Neem contact op met ons factureringsbedrijf Anders Medical Factoring. Zij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via 085 760 6262 (lokaal tarief) of per e-mail via service@mijnandersnota.nl. Meer informatie vindt u op mijnandersnota.nl.

Hebt u vragen over het wel of niet vergoeden van uw behandeling, de hoogte van de vergoeding, uw polisvoorwaarden of andere vragen met betrekking tot uw zorgverzekering? Wij adviseren u contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Hebt u overige vragen? Wellicht kunt u het antwoord vinden binnen onze veel gestelde vragen. Deze hebben wij voor u op een rijtje gezet op de FAQ pagina:

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!