Pijnklacht of spoedgeval

Pijn is vervelend. Zeker als u last heeft van onhoudbare kiespijn. Hevige pijn welke niet te onderdrukken is met pijnstillers, een uitgevallen of afgebroken tand of een heftige nabloeding (na bijvoorbeeld het trekken van een tand of kies of na een operatie) vallen onder spoedpijnklachten.

Een afgebroken (scherpe) tand of kies, kiespijn welke u kunt onderdrukken met pijnstillers of een uitgevallen vulling of kroon kunnen vaak tot de volgende dag of tot na het weekend wachten.

Tijdens onze reguliere openingstijden

Een spoedpijnklacht kan ook tijdens onze reguliere openingstijden voorkomen. Dan hoeft u niet naar de spoedgevallendienst. Wij reserveren dagelijks tijdblokken in onze behandelagenda’s voor pijnklachten en spoedbehandeling. Deze gereserveerde tijd is beperkt, belt u daarom tijdig naar de praktijk. Wij zijn tijdens onze reguliere openingstijden al vanaf 07:00 uur telefonisch bereikbaar op 075 303 0613. Tussen 12:30 en 13:00 uur kiest u optie 8 (alleen spoedpijnklachten!).

Buiten onze reguliere openingstijden

Hierbij gaat het om tandheelkundige hulp bij een spoedpijnklacht in het weekend en tijdens de avond en nacht. Heeft u buiten onze reguliere openingstijden last van spoedpijnklacht? Dan kun u zich wenden tot de spoedgevallendienst. De spoedgevallendienst is te bereiken via het telefoonnummer 020 660 2750.

De spoedgevallendienst verwijst u door naar de dienstdoende tandarts binnen uw regio. Houd pen en papier bij de hand voor het noteren van gegevens van de dienstdoende tandarts. Een bezoek aan de avond- of weekenddienst brengt extra kosten met zich mee. U dient vaak direct en contant dient te betalen. Bent u aanvullend verzekerd dan kunt deze kosten achteraf declareren bij uw verzekeraar.

Tand eruit? Tand erin!

Het kan zomaar gebeuren bij het stoeien, sporten of wanneer je ongelukkig valt: een hele tand eruit! Als je de tand nog hebt, zijn er een aantal dingen die je absoluut wel én niet moet doen. Op de pagina Tand eruit? Tand erin! van de website allesoverhetgebit.nl staat precies hoe je moet handelen.

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!