Pijnklacht of spoedgeval

Onder een spoedklacht wordt verstaan: onhoudbare, hevige kiespijn welke niet te onderdrukken is met pijnstillers, een uitgevallen of afgebroken tand of een heftige nabloeding (na bijvoorbeeld het trekken van een tand of kies of na een operatie).

Een afgebroken (scherpe) tand of kies, kiespijn welke u kunt onderdrukken met pijnstillers of een uitgevallen vulling of kroon kunnen vaak tot de volgende dag of tot na het weekend wachten.

Heeft u een pijnklacht of spoedgeval? Bel ons! Wij reserveren dagelijks tijdblokken in onze behandelagenda’s voor pijnklachten en spoedbehandeling. Deze gereserveerde tijd is beperkt, belt u daarom tijdig naar de praktijk. Wij zijn vanaf 07:00 uur telefonisch bereikbaar op 075 303 0613

Nieuw telefoonnummer spoeddienst

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend werken wij voor onze spoeddienst samen met de Tandartsspoedpraktijk in Alkmaar aan de Stationsweg 60. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot de Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0,90 p/g), www.tandartsspoedpraktijk.nl

Tand eruit? Tand erin!

Het kan zomaar gebeuren bij het stoeien, sporten of wanneer je ongelukkig valt: een hele tand eruit! Als je de tand nog hebt, zijn er een aantal dingen die je absoluut wel én niet moet doen. Op de pagina Tand eruit? Tand erin! van de website allesoverhetgebit.nl staat precies hoe je moet handelen.

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!