Kwaliteit in de zorg

KWALITEITSREGISTRATIES
Onze behandelaars zijn geregistreerd en zijn aangesloten bij diverse beroepsbelangen behartigende organisaties zoals het Kwaliteitsregister Tandartsen, de KNMT, de NVOI en de NvVP.

BIG GEREGISTREERD
Onze behandelaars zijn gekwalificeerd en staan ingeschreven in het BIG-register. De Wet BIG heeft als doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. De wet beschermt u als patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van verschillende zorgverleners en wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (bron: BIG). De Wet BIG geeft aan welke hulpverlener welke tandheelkundige handelingen mag verrichten en onder welke voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen. Binnen Hagens & Schouten tandartsen werken wij volgens de vastegestelde reglementen en protocollen op gebied van veiligheid, hygiëne en omgang. Per medewerker zijn diens bevoegdheden en vakbewaamheden beschreven en vastgelegd.

VAKKUNDIG ZIJN EN BLIJVEN
Elke BIG geregistreerde tandarts is verplicht de kwaliteit van de tandheelkundige zorg op peil te houden. Onze behandelaars volgen de ontwikkelen op het vakgebied en opleidingsgebied op de voet en nemen aantoonbaar en met grote regelmaat deel aan nascholing, cursussen en seminars ter bevordering van de vakkennis.

KWALITEIT METEN WIJ VANUIT UW BELEVENIS
Kwalitatief goede tandheelkundige zorg leveren is niet alleen een kwestie van vakinhoudelijk en organisatorisch. Van bijzonder belang is uw mening! De wijze waarop u onze zorg ervaart is immers bindend in uw oordeel over de kwaliteit van onze zorg. Vanzelfsprekend doen de medewerkers van Hagens & Schouten tandartsen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch het idee hebben dat wij de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren dan horen wij dit graag van u.

Wij bieden u ons praktijkreglement aan als download in het bestandsformaat PDF (Portable Document Format). Om PDF bestanden te kunnen openen op uw smartphone of computer heeft u een PDF reader nodig zoals bijvoorbeeld Adobe Reader. Deze kunt u hier kosteloos voor AndroidiOS of Windows downloaden.

Praktijkreglement Hagens & Schouten