Kwaliteit in de zorg

Kwalitatief goede tandheelkundige zorg leveren is niet alleen een kwestie van vakinhoudelijk en organisatorisch je zaakjes op orde hebben. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt grotendeels bepaald door degene die de zorg ontvangt. En dat bent u! De wijze waarop u onze zorg ervaart is immers bindend in uw oordeel over de kwaliteit van onze zorgverlening.

Kwaliteitseisen

Vastgestelde en aantoonbare kwaliteitseisen zoals (kwaliteits-)registraties en certificeringen geven u als patiënt de zekerheid dat u met een betrouwbare zorgverlener in zee gaat. Zo zijn onze behandelaars BIG geregistreerd en aangesloten bij diverse beroepsbelangen behartigende organisaties zoals het Kwaliteitsregister Tandartsen, de KNMT, de NVOI en de NvVP. Ook zijn wij al sinds 2017 ISO 9001 gecertificeerd.

Patiënten Enquête

Om te kunnen peilen hoe u als patiënt onze praktijkvoering en zorgverlening ervaart stellen wij periodiek een patiënttevredenheidonderzoek op.

Er wordt een willekeurige selectie gedaan uit ons patiëntenbestand. Via e-mail ontvangen alle geselecteerden per e-mail een uitnodiging om via een vragenlijst onze praktijkvoering op allerlei aspecten waarderen. Deze vragenlijst wordt volledig anoniem verwerkt. De uitkomst van het patiënttevredenheidonderzoek geeft ons inzicht over welke aspecten van onze praktijkvoering en zorgverlening onze patiënten tevreden zijn en waar onze verbeterpunten liggen.

Mocht u een uitnodiging ontvangen via e-mail dan waarderen wij het bijzonder dat u de tijd neemt om de vragenlijst te doorlopen en ons op deze wijze wilt helpen onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.

Kwaliteit & garantie

U mag van ons verwachten dat wij kwaliteit leveren als het gaat om de gebruikte materialen, apparatuur en de geleverde prestaties. Maar wat als u niet tevreden bent over het resultaat? Of er gaat na een tijdje iets mis met uw kroon of implantaat? Hebt u dan eigenlijk wel garantie op je tandartsbehandeling? Onze garantiebepalingen vindt u hier:

BIG geregistreerd

Onze behandelaars zijn gekwalificeerd en staan ingeschreven in het BIG-register. De Wet BIG heeft als doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. De wet beschermt u als patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van verschillende zorgverleners en wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (bron: BIG). De Wet BIG geeft aan welke hulpverlener welke tandheelkundige handelingen mag verrichten en onder welke voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen. Binnen Hagens & Schouten tandartsen werken wij volgens de vastegestelde reglementen en protocollen op gebied van veiligheid, hygiëne en omgang. Per medewerker zijn diens bevoegdheden en vakbewaamheden beschreven en vastgelegd.

Elke BIG geregistreerde tandarts is verplicht de kwaliteit van de tandheelkundige zorg op peil te houden. Onze behandelaars volgen de ontwikkelen op het vakgebied en opleidingsgebied op de voet en nemen aantoonbaar en met grote regelmaat deel aan nascholing, cursussen en seminars ter bevordering van de vakkennis.

Bent u tevreden?
Vertel het anderen

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland deelt u uw ervaringen met onze mondzorgprakijk en onze behandelaars, zo helpt u anderen kiezen voor een zorgverlener die het voldoet aan hun wensen.

ZorgkaartNederland is voor ons een kwaliteitsinstrument waarmee we inzicht krijgen in wat volgens onze patiënten goed gaat en wat beter kan.

U kunt uw beoordeling ook kwijt op Independer.nlZorgkiezer.nl of vergelijkmondzorg.nl.

Bent u niet tevreden?
Vertel het ons

Vanzelfsprekend doen alle medewerkers van Hagens & Schouten tandartsen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We gaan er niet van uit, maar het kan voorkomen dat u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent over de bejegening, uw behandeling of de rekening. Blijf hier niet mee zitten, hier kunt u iets mee doen. Laat van u horen!

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!