Versiedatum: 21-12-2021

Copyright (auteursrechten)

Front-end

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet > overheid.nl)

Alle afbeeldingen en teksten op de front-end van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Diverse gebruikte afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van unsplash.com of zijn aangeschaft via 123RF.com. Het auteursrecht van deze afbeeldingen liggen bij de desbetreffende contributors.

Afbeeldingen gemaakt in eigen beheer waarvan de rechten zijn overgedragen aan Hagens & Schouten tandartsen zijn o.a. het logo, de tanden-icons en het beeldmateriaal betreffende het pand en personen.

Wilt u tekst of afbeeldingen van onze website gebruiken? Dan hebt u vooraf toestemming van Hagens & Schouten tandartsen nodig. Citeren is toegestaan met bronvermelding of een link naar deze Site. Voor commercieel gebruik van een citaat is vooraf toestemming nodig.

Back-end

Op de back-end wordt gebruikt gemaakt van WordPress, aanvullende modules zoals o.a. plug-ins en extensies, Avada theme, Font Awesome, API-koppelingen en een databaseconnectie via webhosting bij Neostrada. Ook op de back-end kan het auteursecht van toepassing zijn.

Website disclaimer

Aangeboden informatie

De informatie die door Hagens & Schouten tandartsen (“wij”, “ons” of “onze”) op hagensenschouten.nl (de “website”) wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de website wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie over de website.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk jegens u voor verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de website of het vertrouwen op informatie die op de website wordt verstrekt. Uw gebruik van de website en uw vertrouwen op informatie op de website is uitsluitend op eigen risico.

Ondanks de medische aard van ons bedrijf en daarmee onze website bevat deze geen persoonlijke, algemene, financiële, medische of gezondheidsadviezen. De informatie op de website wordt alleen verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies.

Wij raden u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. Het gebruik van of het vertrouwen op informatie op deze website is uitsluitend op eigen risico.

Externe links

De website kan links bevatten (of u kunt via de website worden gestuurd) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden, of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, adequaatheid, validiteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

Wij garanderen, onderschrijven, garanderen of nemen geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie die wordt aangeboden door websites van derden die via de website zijn gelinkt of een website of functie waarnaar wordt gelinkt in een banner of andere advertenties. Wij zijn geen partij bij of zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het toezicht op transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten.

Ontwerp en beveiliging

Deze website is ontwikkeld met de database gerelateerde software van WordPress, zowel WordPress als geen van de gebruikte plugins verzamelen persoonsgegevens, van gegevens verzonden via de webformulieren worden geen kopieën opgeslagen op de webserver. Er zijn door Hagens & Schouten tandartsen passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van de website zoveel mogelijk te voorkomen zoals de toepassing van SSL-encryptie, diverse inlogbeveiligingen en een sterk wachtwoordbeleid.

Google lettertypen

Voor uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina weblettertypen welke worden aangeboden via Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over het gebruik van Google weblettertypen vindt u op de website van Google: developers.google.com/fonts.

Getuigenissen & referenties

De website kan getuigenissen en/of referenties bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen en/of referenties weerspiegelen de echte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en hoeven niet noodzakelijk representatief te zijn voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en u mag er ook niet vanuit gaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. Uw individuele resultaten kunnen variëren.

De getuigenissen op de website worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen letterlijk op de site zoals opgegeven door de gebruikers, behalve voor de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige getuigenissen zijn mogelijk ingekort omwille van de beknoptheid waar de volledige getuigenis externe informatie bevatte die niet relevant is voor het grote publiek.

De meningen en meningen in de getuigenissen en/of referenties behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en meningen. Wij zijn niet gelieerd aan gebruikers die getuigenissen leveren, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen en/of referenties.

De getuigenissen en/of referenties op de website zijn niet bedoeld, en mogen ook niet worden opgevat, als beweringen dat onze producten en/of diensten kunnen worden gebruikt om een ​​ziekte of medische aandoening te diagnosticeren, behandelen, verlichten, genezen, voorkomen of anderszins te gebruiken. Er zijn geen getuigenissen klinisch bewezen of geëvalueerd.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website zien wij graag tegemoet via email: info@hagensenschouten.nl.

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!