Ontevreden? Dit kunt u doen

Vanzelfsprekend doen alle medewerkers van Hagens & Schouten tandartsen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We gaan er niet van uit, maar het kan voorkomen dat u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent over de bejegening, uw behandeling of de rekening. Blijf hier niet mee zitten, hier kunt u u iets mee doen. Laat van u horen!

Vraag om een verhelderend gesprek met uw behandelaar

Meestal lost een gesprek al veel op. Door uw onvrede met de behandelaar te bespreken geeft u hem of haar de mogelijkheid om de behandeling en gang van zaken aan u uit te leggen en bespreken we hoe wij samen uw klacht het beste kunnen oplossen. Wacht niet tot uw volgende afspraak maar neemt u direct contact op om een afspraak voor een klachtengesprek in te plannen.

U kunt er ook voor kiezen om het online klachtenformulier in te vullen of een klachtenformulier bij onze baliemedewerker te vragen. Via het klachtenformulier kunt u aangeven of u wenst te worden uitgenodigd voor een klachtengesprek of dat u liever telefonisch of schriftelijke terugkoppeling ontvangt.

Samen maken wij ons sterk voor een goede oplossing.

Maar wat als we er samen niet uit komen

Wij zullen er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen maar stel dat we er samen onverhoopt toch niet uit komen dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Contactgegevens van het TIP vindt u op de website allesoverhetgebit.nl/contact. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van het TIP bemiddeld tussen u en onze praktijk om er voor te zorgen dat wij samen tot een oplossing te komen.

Aan de klachtbemiddeling zijn voor u geen kosten verbonden. Het TIP is een initiatief van de beroepsvereniging KNMT waarbij Hagens & Schouten tandartsen is aangesloten.

Uw privacy is belangrijk

Een klacht indienen gaat makkelijk en anoniem via sociale media. Helaas kunnen wij met deze vorm van anoniem klagen niet veel. Wij vragen u daarom uw klacht schriftelijk aan te leveren, zo volledig mogelijk te onderbouwen en ons ten minste van uw contactgegevens te voorzien zodat wij u terugkoppeling kunnen geven.

Uiteraard waarborgen wij uw privacy en gaan wij vertrouwelijk om met de door u aangeleverde gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Vragen, opmerkingen, klachten of suggesties voor verbetering? Laat het ons weten. Zo helpt u onze behandelingen, zorg en service nog verder verbeteren.

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!