Garantie in de tandheelkunde

Bij Hagens & Schouten tandartsen spannen wij ons tot het uiterste in om de behandeling zo goed en nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Wij hebben hierbij te maken met de biologie en het afwerende vermogen van de patiënt. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.

Indien u van mening bent dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten, dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. In eerste instantie vragen wij u daarom uw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem te analyseren en het probleem voor u op te lossen.

Hoe zit dat wettelijk met de garantie?

Tandartsen hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat tandartsen verplicht zijn om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Ze moeten hierbij zorgen dat u als patiënt bijvoorbeeld niet onnodig pijn lijdt en dat het werk zo precies en nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd. Maar ze zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat. Dit omdat elk gebit anders is en het resultaat daardoor ook per persoon kan verschillen. U heeft dus in principe geen garantie op een behandeling zoals vullingen, reinigen en wortelkanaalbehandelingen.

Gedefinieerde periodes voor eventuele garantie

  • Kroon en brugwerk: beperkte mogelijkheid op garantie. Dit wordt individueel bepaald;
  • Implantaat:  5 jaar, aanvullende garantiebepalingen van toepassing;
  • Vullingen: geen mogelijkheid op garantie. Mogelijke coulance, dit wordt individueel bepaald;
  • Vullingen melkgebit: geen mogelijkheid op garantie;
  • Wortelkanaalbehandeling: geen mogelijkheid op garantie;
  • Parodontologie: geen mogelijkheid op garantie;
  • Bleken: geen mogelijkheid op garantie.

Voorwaarden

Binnen de hieronder gedefinieerde periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Van u verwachten wij normaal onderhoud, regelmatig bezoek aan de tandarts en geen wijzigingen in het werkstuk door derden. Als blijkt dat uw klacht inderdaad terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling, wordt in beginsel de behandeling kosteloos opnieuw gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is, dan worden de oorspronkelijke kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!