Veiligheid altijd voorop

Als mondzorgverlener zit wij u letterlijk op de lip. Hierdoor zijn wij ons al jaren bewust van het belang van goede hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen. Wij werken altijd volgens de meest recente voorschriften en richtlijnen op gebied van hygiëne- en infectiepreventie en treffen voldoende maatregelen om de veiligheid en gezondheid van onze patiënten en medewerkers zo goed als mogelijk te waarborgen.

De meest recente versie ‘Leidraad Mondzorg Corona’ van onze branchevereniging KNMT vormt de basis van onze aanvullende maatregelen.

De spelregels op dit moment

Onze hygiënemaatregelen zijn voldoende om (kruis-)besmetting tegen te gaan. Wij zorgen voor voldoende ventilatie en dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij schudden nog steeds geen handen, wij ontvangen u graag met een glimlach :)

Van u vragen wij om kritisch te blijven op uw persoonijke hygiëne zoals bijvoorbeeld hoesten in uw eleboog, het gebruik maken van de aangeboden handalcohol en het uitvoeren van een zelftest bij klachten die kunnen wijzen op corona.

Heeft u klachten? Via mijnvraagovercorona.nl kunt u door middel van beantwoorden van een aantal vragen een persoonlijk advies krijgen over het virus en uw situatie. Alleen bij een postitieve zelftest heeft u een geldige reden om uw afspraak niet tijdig af te moeten zeggen.

Zorg dat u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw gezondheid.
Volgt u alstublieft eventuele aanwijzingen van onze medewerkers op.

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!