Periodieke controle

Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen komt u regelmatig voor periodieke controle. 

Een periodieke controle is een onderzoek naar de gezondheid van uw tanden en kiezen, tandvlees, slijmvliezen en kauwstelsel door de tandarts en de tandartsassistent. Dit doen we bij voorkeur elk halfjaar, zodat we problemen kunnen voorkomen (preventie) of op tijd kunnen signaleren. Zo nodig verwijderen we tijdens de controle ook tandsteen en polijsten we uw tanden. Soms is het voor een goede controle nodig om röntgenfoto’s te maken.

Aan de hand van de bevindingen van het mondonderzoek stelt de tandarts een behandelplan op.

kan besluiten om het verloop van de aandoening in de gaten te houden (monitoren). Is behandeling nodig, dan stelt hij in overleg met u een behandelplan op. Daarbij kan hij u verwijzen naar een mondhygiënist, orthodontist, kaakchirurg of andere tandarts (met specifieke vaardigheden).

IS DE PERIODIEKE CONTROLE VERPLICHT?
De controle is niet verplicht. U kunt ervoor kiezen om alleen bij klachten (of onregelmatig) te komen. Wij raden dit af, omdat problemen daarmee veel meer tijd hebben om ongemerkt groter te worden. Denk bijvoorbeeld aan tandbederf en parodontitis. Deze zijn schadelijk voor uw gebit, kunnen pijn gaan veroorzaken en uiteindelijk zelfs leiden tot het verliezen van tanden of kiezen.

MOET IK VOOR DE CONTROLE IETS DOEN?
Als u van tevoren goed poetst, kunnen we uw gebit beter onderzoeken.

WAT HOUDT PREVENTIEVE VOORLICHTING EN INSTRUCTIE IN?
Dit kan bijvoorbeeld gaan om poetsinstructies, voedingsadviezen en uitleg over hoe u het beste kunt reinigen tussen de tanden en kiezen. Hiermee kunt u de gezondheid van uw gebit zelf op peil houden en problemen voorkomen.

Als we uw gebit tijdig controleren, is de kans op problemen (of het groter worden daarvan) veel kleiner. Daarom controleren we bij voorkeur elk half jaar uw gebit. Heeft u een goede mondgezondheid en lukt het u om een goede mondhygiëne te behouden dan kunt u in overleg met uw behandelaar besluiten tot een andere frequentie.

De tandarts kan besluiten om het verloop van de aandoening in de gaten te houden (monitoren). Is behandeling nodig, dan stelt hij in overleg met u een behandelplan op. Daarbij kan hij u verwijzen naar een mondhygiënist, orthodontist, kaakchirurg of andere tandarts (met specifieke vaardigheden).

Om de paar jaar is het noodzakelijk om röntgenfoto’s van het gebit te maken. Sommige problemen kun je alleen zien of monitoren als je door het glazuur en tandbeen heen kijkt.

Neem een virtueel kijkje binnen

Via Google Streetview  kunt u een virtueel kijkje nemen in onze praktijk. Volg de witte pijlen, u kunt na de balie linksaf de wachtkamer in, aan het eind van de wachtkamer rechtsaf de gang in, aan het eind van de gang kunt u de behandelkamer in en daarna kunt u zelfs even een kijkje achter de schermen nemen.

Kwaliteit in de zorg

Kwalitatief goede tandheelkundige zorg leveren is niet alleen een kwestie van vakinhoudelijk en organisatorisch je zaakjes op orde hebben. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt grotendeels bepaald door degene die de zorg ontvangt. En dat bent u! De wijze waarop u onze zorg ervaart is immers bindend in uw oordeel over de kwaliteit van onze zorgverlening.

Kwaliteitseisen

Vastgestelde en aantoonbare kwaliteitseisen zoals (kwaliteits-)registraties en certificeringen geven u als patiënt de zekerheid dat u met een betrouwbare zorgverlener in zee gaat. Zo zijn onze behandelaars geregistreerd en aangesloten bij diverse beroepsbelangen behartigende organisaties zoals het Kwaliteitsregister Tandartsen, de KNMT, de NVOI en de NvVP.

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!

Inschrijfformulier